Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 87
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 64
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 135
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 63
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 123
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 150
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 103
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 133
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 127
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 114
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 78
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 74
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 56
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 77
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 151
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 74
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 71
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 118
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 109
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 129
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 114
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 105
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 110
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 101
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 71
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 35

Cuaca Hari Ini

Minggu, 19 Mei 2024 15:56
-273° C -273° C
Kelembapan.
Angin.